Schadd Advocaten is een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het strafrecht. Ons kantoor levert bijstand in alle gebieden van het strafrecht, zoals moord- en doodslag, fraude en witwassen, verkeerszaken, maar richt zich met name op opiumwetdelicten (soft- en harddrugs).

Daarnaast verlenen wij ook bijstand in andere rechtsgebieden, vooral indien deze verbonden zijn aan een strafzaak. Alle advocaten zijn geregistreerd op het rechtsgebied strafrecht in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten.

Advocaat inschakelen

ADVOCATEN

B.J. (Jan) Schadd

is sinds 1974 werkzaam als advocaat. Hij is inmiddels al ruim vijfenveertig jaar onafgebroken werkzaam als advocaat. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (www.nvsa.nl) en is gespecialiseerd in het straf(proces)recht. Daarnaast vervult hij een adviserende rol bij Schadd Advocaten. Tevens is hij geregistreerd op het rechtsgebied psychiatrisch patiëntenrecht in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten.

G.F. (Jori) Schadd

is sinds 2010 werkzaam als advocaat bij Schadd Advocaten. Hij studeerde Nederlands recht, specialisatie strafrecht en criminologie, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft zijn master Strafrecht cum laude behaald. Hij behandelt alle soorten strafzaken, maar heeft zich gespecialiseerd in opiumwetdelicten en met name hennepzaken.

J.A. (Arnout) Schadd

is in 2003 beëdigd tot advocaat. Arnout voert een algemene strafpraktijk, maar heeft zich met name gespecialiseerd in (georganiseerde) hasj- en hennepzaken, witwassen en ontnemingsprocedures.

H. (Hana) Hadžić

is sinds 2021 werkzaam als advocaat. Hana studeerde Nederlands recht, specialisaties strafrecht en burgerlijk recht, aan de Radboud Universiteit. Zij heeft bijna 4 jaar bij de rechtbank Gelderland gewerkt, onder andere als senior juridisch medewerker bij de Militaire Kamer. Hana ondersteunt Jan, Jori en Arnout en behandelt zelf ook alle soorten strafzaken.


LOCATIE

Het kantoor is gevestigd in Arnhem, maar wij opereren landelijk. Wij zijn ervaren advocaten die op een nuchtere en informele wijze professioneel advies geven en bijstand verlenen.

TARIEVEN

Tijdens het eerste gesprek bij ons op kantoor zullen ook de kosten verbonden aan onze werkzaamheden aan de orde komen. Ons kantoor staat zowel cliënten bij op betalende basis als op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Met u zal worden besproken of de zaak in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (Pro Deo). Dit houdt in dat aan de hand van de hoogte van uw inkomen en de omvang van uw vermogen wordt bezien of u zelf de kosten moet dragen, of dat de Raad voor Rechtsbijstand dat (deels) doet.
Als de Raad voor Rechtsbijstand de kosten vergoedt, dan dient u enkel de aan u opgelegde eigen bijdrage te betalen. Voor de hoogte van de eigen bijdrage en meer informatie over de inkomens- en vermogensgrens kunt u terecht op de website van Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.
Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt of indien de zaak hiervoor niet in aanmerking komt, dan zullen wij een betalingsafspraak met u maken. Afhankelijk van het soort zaak kunnen we op basis van uurtarief werkenof een vaste prijs afspreken.
De hoogte van het uurtarief of de vaste prijs hangt af van een aantal factoren. Zo kunnen de grootte en complexiteit van een zaak en daarmee samenhangend de specialistische kennis die vereist is een rol spelen, of bijvoorbeeld de spoedeisendheid van de zaak.
In principe beginnen wij met onze werkzaamheden als een voorschot op de te betalen kosten is ontvangen.